Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

ΕΚΑΣΑΜΑΘ


Γενική Συνέλευση και Εκλογές

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΚΑΣΑΜΑΘ σχετικά με τη διεξαγωγή εκλογών και τη πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης στις 25 Ιουλίου.


Αναλυτικά το περιεχόμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

«Το Δ.Σ. στις συνεδριάσεις του 37/17.06.15 και 38/24.06.15 -ενόψει λήξης της θητείας του Δ.Σ. στις 15/10/15 - αποφάσισε τη σύγκληση Γ.Σ. στις 25/07/2015 ώρα 10:00.

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομοτηνής(Οδός Αγχιάλου-Παραπλεύρως  Ξενοδοχείου ΑΝΑΤΟΛΙΑ) .
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι

1.-Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και Πρακτικογράφου Γεν. Συνέλευσης
2.-Διοικητικός-Οικονομικός Απολογισμός 01/01/2015 -30/06/2015
3.-Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4.-Έγκριση πεπραγμένων-Απαλλαγή μελών απερχόμενου Δ.Σ.
5.-Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής(Πρόεδρος και 2 μέλη)
6.-Αρχαιρεσίες για την εκλογή:

α) 11 τακτικών μελών για το Δ.Σ.
β) 3 αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ.
γ) 3 τακτικών μελών για την Ελεγκτική Επιτροπή
δ) 1 αναπληρωματικού μέλους για την Ελεγκτική Επιτροπή

Σε περίπτωση μη απαρτίας,η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα 25/07/2015 στον ίδιο χώρο,με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και με ώρα έναρξης 10.30΄».

Δεν υπάρχουν σχόλια: