Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΚΑΣΑΜΑΘ

Γιατρός υποχρεωτικά σε όλους τους αγώνες της ΕΚΑΣΑΜΑΘ!

Διευκρινιστική ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΚΑΣΑΜΑΘ γνωστοποιώντας ότι η παρουσία ιατρού είναι υποχρεωτική σε όλους τους αγώνες της Ένωσης και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουµε σε συνέχεια ερωτηµάτων που τέθηκαν τόσο από τους Συνδέσµους ∆ιαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, όσο και από µεµονωµένους συλλόγους, η ιατρική κάλυψη των αγώνων όλων των κατηγοριών καθώς και του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝ∆ΡΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ είναι υποχρεωτική και γίνεται µε ευθύνη του γηπεδούχου σωµατείου, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ(180/04.07.2017) και από τα σχετικά άρθρα των ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2017-2018. 

Εκτός των αναγνωρισµένων ιατρών, ιατρική κάλυψη θεωρείται και η παρουσία πιστοποιηµένων σωµατείων-οµάδων ∆ΙΑΣΩΣΤΩΝ. 

Η τήρηση των ανωτέρω για την διεξαγωγή ή µη του αγώνα- µηδενισµού του γηπεδούχου σωµατείου και κατοχύρωσης του αγώνα υπέρ του φιλοξενούµενου- γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη των διαιτητών. 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                 
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΟΙΡΑΣ».


Σχόλιο από SerresBasket: Επιτέλους!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: