Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

ΕΚΑΣΑΜΑΘΙ (ΑΝΔΡΕΣ)

 10 μέρες χωρίς προπονήσεις στον Ορφέα

Η δύσκολη κατάσταση με τον κορωνοϊό στον Νομό Σερρών έκανε τους ανθρώπους του Ορφέα Νέου Σκοπού να λάβουν την απόφαση για αναστολή των προπονήσεων για διάστημα 10 ημέρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: